Home > Published Issues > 2024 > Volume 10, Number 1, 2024 >
Volume 10, Number 1, 2024
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 10, Number 1, 2024) Page
1
Chunhong Cao, Ce Ji, Rong Geng, and Zhiqing Zhang*
1
2
Minna Zhang and Zhen Ji*
6
3
Weiwei Hu
14
4
Jianguo Ma, Teng Zhang, and Lijun Xu*
20
5
Huichuang Dai*, Huihua Shang, and Hui Ming
26
6
Liyuan Liu* and Meng Han
32
7
Hong Xiao*, Shaolei Wei, Ke Qin, and Shaoshuai Qiao
40
8
Wei Li and Xue Li*
45
9
Sibylle Kunz and Claudia Hess*
51
10
Tan Xu and Guoqing Yang*
59
11
Yongbin Zhang, Xiuli Fu*, Li Wei, and Chunmei Wang
64
12
Chiou Rung Chen
70
13
Yan Fu*, Zhengke Gao, Hao Li, and Junfeng Wang
90
14
Jiangli Qu
96
15
Alejandro Guajardo-Cuéllar*, Carlos R. Vázquez, and Manuel Navarro-Gutiérrez
102
16
Yunxia Li
107
17
Ke Cheng*, Ming Pang, and Yingwei Wang
111
18
Arnel A. Lorenzana* and Lydia S. Roleda
118
19
Huiying Guo
126
20
Xiaoyu Xue
130
21
Andrea Molinari* and Elena Molinari
136
22
Nan Yao, Hengrui Xu, Yiwen Xu, Jingjing Song*, and Yue Fu
144
23
Jiaqi Fu
150
24
Nai Yeen Gavin Lai*, Yee Jiea Pang, Kok Hoong Wong, Lih Jiun Yu, and Hooi Siang Kang
159
25
Tongyao Ge
166
26
Jing Quan
171
27
Chiou Rung Chen
178
28
Minghui Zhang and Mingchao Zhang*
194