Home > Published Issues > 2022 > Volume 8, No. 1, March 2022 >
Volume 8, No. 1, March 2022
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 1, March 2022) Page
1
K. T. Yasas Mahima and T. N. D. S. Ginige
1
2
Guiling Sun, Sirui Wang, Yi Gao, and Hai Wang
8
3
Spyridon Doukakis
15
4
Jin Xiao, Yao Tang, Xiaoguang Hu, and Tianyao Zhang
23
5
Sónia Rolland Sobral
31
6
Yi Yang and Dekuang Yu
39
7
Rosalinda P. Magararu
44
8
Yan Li, Aihua Jiang, Qian Li, and Changchun Zhu
49
9
Stefano Costantini
53
10
Yajuan Cui
59
11
Panos Photopoulos and Dimos Triantis
64