Home > Published Issues > 2024 > Volume 10, Number 2, 2024 >
Volume 10, Number 2, 2024
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 10, Number 2, 2024) Page
1
Yun Zhou* and Yifan Ji
199
2
Blanca R. Benavente Vázquez and Jorge Membrillo Hernández*
204
3
Cui Can*, Yan Binggang, Dong Guangzhi, and Jiang Zhibin
209
4
Li Cheng
214
5
S. Y. Phoong* and Nurul Fashihah Yaakub
218
6
Xinxin Cui*, Chenguang Feng, Jianxiao Song, Juan He, Yingmei Peng, and Tong Lin
223
7
Yi Zhang
228
8
Donna L. Schnorr* and Sherri L. Franklin-Guy
234
9
Xiang Li*, Yana Shu, and Xiangjie Yan
241
10
Michael H. Wang* and Meihua Lee
250
11
Yaqi Zhao, Yaqian Zheng, Mingze Sun, and Yanyan Li*
255
12
Htoo Htoo Sandi Kyaw*, Chai Xu Min, Keiichi Kaneko, Soe Thandar Aung, Nobuo Funabiki, and Annisa Anggun Puspitasari
261
13
Guangrui Liu and Yang Chen*
270
14
Ruoying Xie* and Alex Wing Cheung Tse
274
15
Ravshan A. Sobirjonov*, G. I. Aripova, Gulzakhiryam A. Ablizova, and Nigora I. Sodiqova
281
16
Zhe Wang* and Xiaoyuan Chen
289
17
Peng Tiantian
299
18
S. K. Pozilova*, F. M. Zakirova, M. T. Mirsoliyeva, D. A. Zaripova, and O. Qayumov
307
19
Antonio R. Ramos-Díaz, Juan J. Franklin-Uraga, Lydia Velázquez-García, and Antonio Cedillo-Hernández*
311
20
Liwen Hou
317
21
Yu-Hui Lin and Te-Sheng Chang*
325