Home > Published Issues > 2022 > Volume 8, No. 2, June 2022 >
Volume 8, No. 2, June 2022
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 8, No. 2, June 2022) Page
1
Catherine B. Pulumbarit
71
2
Wen-Yan Qin, Shuang Qi, Shu-Yue Zhou, and Chao-Jun Xu
80
3
Tsui-Ying Lin and Wei-Jie Tiao
86
4
Riris Sejati Adjiningsih and Namkang Sriwattanarothai
93
5
Nikita Mamedov
99
6
Yanni Zhang, Xinyu Wen, Zhichao Feng, Jingyu Zhao, and Kai Wang
108
7
Kaitlyn Breiner
115
8
Yi Yang, Dekuang Yu, and Yang Gao
120
9
Betsy J. Bannier
127
10
Sili Sun
132
11
Jiayan Liu, Kotaro Yamashiro, and Yuji Ikegaya
136
12
Wing Ying Mo
140