Home > Published Issues > 2018 > Volume 4, No. 3, September 2018 >
Volume 4, No. 3, September 2018
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 4, No. 3, September 2018) Page
1
Junmin Ye, Qiang Wang, Zhifeng Wang, and Rong Zhao
170
2
Viet Anh Nguyen and Manh Duy Nguyen
178
3
Yu-Cheng (Roscoe) Shen
185
4
Yuli Sutoto Nugroho
190
5
Rin Cheep-Aranai and Orawan Chukaeo
195
6
Chooi Yeng Lee and Arkendu Sen
203
7
Xihe Zhu and Senlin Chen
209
8
Eiman Medhat Negm
216
9
Vinicius I. Oliveira, Ana C. B. de S. Guedes, Márcia P.de S. Noronha, Luiza V. Ramos, Cláudia P. Orquiza, Virgílio R. Guedes, and Gentil V. Barbosa
224
10
Bin-Bin Yu
231
11
Vinicius I. Oliveira, Márcia P.de S. Noronha, Luiza V. Ramos, Ana C. B. de S. Guedes, Virgílio R. Guedes, and Gentil V. Barbosa
237
12
Xiaojun Guo, Shaojing Su, Zhiping Huang, and Chunwu Liu
243
13
Xiaojun Guo and Shaojing Su
247
14
Asmaa Awad Ebrahim and Ayman E. Tawfik
251
15
Dovi Weiss and Keren Bitan
255
16
Thien H. Nguyen
259