Home > Published Issues > 2019 > Volume 5, No. 2, June 2019 >
Volume 5, No. 2, June 2019
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 5, No. 2, June 2019) Page
1
Kanita Nitjarunkul, Nuttaphong Kanchanachaya, Pitchaporn Soonthornnon, Dusadee Sungkwan, and Porntip Pariyawatid
98
2
Tapas Karmaker
106
3
Merboy V. Pangilinan
112
4
Michelle Kawamura
119
5
Bonnie M. Martinez
125
6
Feng Tai, Fu Guo, Youwei Cui, and Zhenquan Li
131
7
Luyi Jiang and Xiaohan Ye
136
8
Ping. Zhang, Jie. Tian, Fengyi. Liu, and Rui. Wang
140
9
Chaochu Xiang
145
10
Joseph Roberson and Carina Kleynhans
150
11
Ding Gang
155
12
Bin-Bin Yu
159
13
Basir Abidin, Noor A Suliman, and Tan C Hing
164
14
Xue Sun and Chao-Chin Wu
170
15
Chen Yingyi
175