Home > Published Issues > 2023 > Volume 9, No. 2, June 2023 >
Volume 9, No. 2, June 2023
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 2, June 2023) Page
1
Alexia Larchen Costuchen
84
2
Cheng Fang and Alex W. C. Tse*
90
3
Cui Sun* and Bo Zhang
96
4
Muhammad Nur Adilin Mohd Anuardi*, Wan Noor Farah Wan Shamsuddin, and Atsuko K. Yamazaki
101
5
Jiyao Liang, Yuxiao Li, Xiaofei Xu, Zhaogang Dong, Yuelin Xing, and Jingjing Xu*
106
6
Ryo Sugawara and Shun Okuhara*
112
7
Yangqing Zhu* and Shenhai Zheng
117
8
Juan Carlos Márquez Cañizares* and Juan-Carlos Rojas
125
9
Xuemin Peng* and Guihang Guo
131
10
Dion Krisnadi*, Samuel Lukas, Pujianto Yugopuspito, Dina Stefani, and Petrus Widjaja
136
11
Jiaming Zhang, Zhiqiang Luan*, and Shengpeng Shi
143
12
Jiongyu Wang
149
13
Jiarui Bai
157
14
Kanjana Tayaborworn* and Surachai Suksakulchai
163
15
Congying Feng*, Bin Feng, and Guijie Wu
169