Home > Published Issues > 2020 > Volume 6, No. 4, December 2020 >
Volume 6, No. 4, December 2020
Download content pdf
Article# Article Title & Authors ( Volume 6, No. 4, December 2020) Page
1
J. C. Olabe, X. Basogain, and M. A. Olabe
202
2
Margareth Santos Fonsêca and Lívia da Conceição Costa Zaqueu
208
3
Jun Guo, Xilong Wang, Xuezhao Zheng, and Guobin Cai
213
4
Martha Elena Núñez and Miguel X. Rodríguez-Paz
219
5
Myint Swe Khine
225
6
Peng Zhang and Yingbin Feng
230
7
Li Wang, Shuicheng Tian, Lianhua Cheng, and Lei Li
236
8
Sara Hinterplattner, Jakob S. Skogø, Corinna Kröhn, and Barbara Sabitzer
241
9
Xianli Zhu
247
10
Manal Najjar
252
11
Chaochu Xiang
257