Home > Published Issues > 2023 > Volume 9, No. 4, December 2023 >
Volume 9, No. 4, December 2023
Download content pdf
Article# Article Title & Authors (Volume 9, No. 4, December 2023) Page
1
Gulibanu Abudureheman*, Zunpeng Liu, and Rui Mou
289
2
Ka-Yan So* and Pit Ho Patrio Chiu
295
3
Ran Li
301
4
Claudia Hess*, Sibylle Kunz, Adrienne Steffen, Janki Dodiya, Cornelia Heinisch, Sandra Rebholz, Inga Schlömer, and Silke Vaas
310
5
Qian Wang
318
6
Suping Wu*, Xueming Wang, and Jinfeng Liu
323
7
Yousra Banoor Rajabalee
328
8
Martina Carlos-Arroyo*, Leonardo Glasserman-Morales, and Sergio Nava-Lara
337
9
Yuanbo Zhong
342
10
Chama D. Ramchurn, Sumarie Roodt, and Sarah M. Mulaji*
347
11
Ce Ji*, Chunhong Cao, Rong Geng, and Siyu Zhang
355
12
Chenshun Han*, Xiaodong Yang, and Jianwei Song
360
13
Charuwan Kritpracha*, Ophat Kaosaiyaporn, Tippamas Chinnawong, Samonnan Tassaneesuwan, Sunanta Sakundee, Kanchana Sae Heng, Ponpis Raungkhajon, and Tanika Lanwong
364
14
Yanfen Zhang
369
15
Lingzhao Deng and Xi Pei*
374
16
Xiaorui Chen
381
17
Qilun Zhang, Jinglong Cao*, and Zhiyong Xu
391
18
Weipeng Shen*, Linhua Peng, Ruiqing Chen, Nan Jiang, and Xiao-Fan Lin
397
19
Janette B. Torrato*, Socorro E. Aguja, Maricar S. Prudente, and Ruby P. Ramos
402
20
Hui Ming*, Min Lu, and Huichuan Dai
409
21
Ying Zhao, Zhenzhen He*, Peng Xie, Qi Chen, Yan Wu, and Xuefeng Leng
416
22
Qianlin Hu* and Ahmad Yahya Dawod
422
23
Ma Jun
430
24
Yan Zhou
434
25
Zichun Fu
439
26
Xiaoshu Ding, Yichen Hou, Ziyan Li, and Fuqiong Qi*
442